حضور‌معاون درمان دانشگاه در شبکه بهداشت‌و‌درمان قوچان

به منظور بررسی نحوه ارائه خدمت و همچنین چگونگی اجرای برنامه تحول نظام سلامت، معاون درمان ،مدیران و جمعی از کارشناسان حوزه های این معاونت در شبکه بهداشت و درمان قوچان حضور یافتند.

به گزارش وب دا، دکتر شاپور بدیعی هدف از این بازدید را، نظارت برنحوه عملکرد واحدهای تحت پوشش این معاونت در شبکه های بهداشت و درمان ، بررسی کیفیت ارائه خدمات ،پیگیری مسائل و مشکلات در حوزه های مختلف درمان اعم از پرستاری ، متخصصین ، اورژانس ۱۱۵ ،  نظارت ، بیماران خاص ، مامایی ،  آزمایشگاه، تجهیزات پزشکی و غیره  عنوان کرد.
وی تصریح کرد: در این بازدید، که با حضور تیم کارشناسی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مدیران،مسئولین و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان قوچان انجام شد،مدیر شبکه گزارشی از عملکرد و نیازهای حوزه های مختلف  ارائه و در مورد هریک بحث و تبادل نظر گردید و سپس بازدیدهای میدانی بعمل آمد .
شایان ذکر است: هیات کارشناسی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ، بیمارستان های موسی بن جعفر و شهدای قوچان بازدید کرده و سپس طی جلسه ارزیابی گزارشات خود را در حضور معاون درمان ، مدیر شبکه و سایر مسئولین ارائه نمودند . پیش از آن جلسه ای با حضور پزشکان متخصص بیمارستان برگزار شد و معاون درمان در جریان مشکلات آنان قرار گرفت .


بازگشت1396/02/27